AKILLI SEHPALAR
MODEL : AS 101

Sehpa konumunda 85* 80 cm
Yemek Masası Konumunda 85* 160 cm
             
MODEL : AS 102

Sehpa konumunda 85* 80 cm
Yemek Masası Konumunda 85* 160 cm
             
MODEL : AS 103

Sehpa konumunda 85* 80 cm
Yemek Masası Konumunda 85* 160 cm
 
               
RENKLER
Belly Latin Ceviz Y. Venge Söke Milas Beyaz - Parlak Siyah